Rizika a rozpory hypnoterapie.

Pokud jste četli a nenašli řešení v naší znalostní databázi, předložte prosím lístek.

Hypnoterapie je podložena vědeckým výzkumem a prokázala účinnost při různých stavech a pro různé účely. Je považována za bezpečnou a neinvazivní, nicméně existují určitá rizika a rozpory, kterých je třeba si být vědom.


Jedinci s určitými psychickými stavy, jako je schizofrenie nebo jiné psychotické poruchy, nemusí být vhodnými kandidáty pro hypnoterapii. Kromě toho, ačkoli je to vzácné, mohou se u některých jedinců během hypnózy vyskytnout mírné a dočasné fyzické vedlejší účinky, jako jsou závratě, nevolnost nebo bolesti hlavy.


Je důležité si uvědomit, že ačkoli hypnóza může být pro mnoho jedinců vysoce účinná, nemusí u každého přinést požadované výsledky. Individuální vnímavost a motivace jsou významnými faktory, které mohou ovlivnit účinnost hypnoterapie.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit